əlavə olunub European Union kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA)
1 yanvar 2007-ci il tarixindən etibarən Avropa Komissiyasının yardım alətləri üzrə aparılan islahatın bir hissəsi kimi, TASİS (Şər), MEDA (Cənub) və digər müxtəlif maliyyə alətləri bir alətlə - AQTA ilə əvəz olunmuşdur. AQTA çərçivəsində davamlı inkişaf, Avropa İttifaqı siyasət və standartlarının uyğunlaşdırılması hədəf olaraq götürülür, AQS Fəaliyyət Planlarında razılaşdırılmış prioritetlər dəstəklənir (eləcə də əvvəllər TASİS proqramına daxil olan Rusiya ilə Strateji Tərəfdşalıq). Avropa Komissiyasının 2007-2013-cü illəri əhatə edən büdcə müddəti üzrə ayırdığı maliyyələşmə vəsaitlərindən təxminən €12 milyard bu qonşu tərəfdaş dövlətlərdə aparılan islahatların dəstəklənməsinə yönələ bilər.

Kateqoriyalar

...