əlavə olunub Finance kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
['debɪt]
 1. n. debet (gəlir-çıxar dəftərində, çatacaq məbləqlərin yazıldığı son tərəf)
2. v. debetə daxil etmək, debetə yazmaq (against yaxud to smb. )

Kateqoriyalar

...