debit

əlavə olunub Finance kateqoriyasında elmeddin tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub elmeddin tərəfindən
['debɪt]
 1. n. debet (gəlir-çıxar dəftərində, çatacaq məbləqlərin yazıldığı son tərəf)
2. v. debetə daxil etmək, debetə yazmaq (against yaxud to smb. )
cəmi 65 onlayn
0 üzv və 65 qonaq
...