əlavə olunub European Union kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
Hərtərəfli İnstitusional Potensial Quruculuğu proqramı (HİPQ). HİPQ proqramlarının məqsədi Assosiasiya Sazişlərindəki öhdəliklərin yerinə yetirilməsində hər bir tərəfdaş ölkəyə yardım etmək, onların inzibati potensiallarını daha konkret təkmiləşdirməkdir. Bu proqramlar hər bir tərəfdaş ölkənin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmışdır.

Kateqoriyalar

...