əlavə olunub European Union kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
Şərtlər toplusu üç prinsipdən biridir ki, Şərq Tərəfdaşlığını istiqamətləndirir (digər ikisi fərqləndirmə və birgə iştirak prinsipləridir). Avropa İttifaqının genişlənmə siyasətinə əsaslanan şərtlər toplusunda ehtimal edilir ki, Aİ konkret imtiyazları üçüncü ölkənin qarşısında qoyulan şərtlərin və ya islahatların yerinə yetirilməsi ilə (və ya sanksiyaların qoyulması ilə bağlı təhdidlərlə) əlaqələndirir. Məsələn, Assosiasiya Sazişlərinin imzalanması tərəfdaş ölkənin digər məsələlərlə yanaşı demokratiya, qanunun aliliyi və insan hüquqları sahəsində kifayət qədər tərəqqi nümayiş
etdirməsi ilə şərtləşdiriləcəkdir.

Kateqoriyalar

...