əlavə olunub European Union kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
Tərəfdaş Ölkələrin Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşması o deməkdir ki, Avropa İttifaqı ilə tərəfdaş ölkələr arasındakı oxşarlıqlar artır, səbəb isə onların Avropa İttifaqına tədricən inteqrə etmələri və siyasi və iqtisadi sahələrdə Aİ standartları və qanunvericiliyini qəbul etmələridir. Sektor üzrə siyasətin uyğunlaşdırılması, iqtisadi inteqrasiyanın və normativ-hüquqi bazanın uyğunlaşmasının artırılması ilə müxtəlif sazişlərin (AS, DHATM, vizanın liberallaşdırılması sazişləri) qəbul edilməsi nəticəsində ŞT çərçivəsində ölkələr İttifaqa yaxınlaşacaqdır. Buna nail olmaq üçün Şərq Tərəfdaşlığı dörd tematik platformaya və Hərtərəfli İnstitusional Potensial Quruculuğu proqramlarının dəstəklədiyi strukturlaşdırılmış uyğunlaşdırma prosesinə ümidlə baxır.

Kateqoriyalar

...