əlavə olunub European Union kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən

Şərq Tərəfdaşlığı üzrə Mədəniyyət Proqramı
İnsanlar arasında Əlaqə sahəsində Şərq Tərəfdaşlığı üzrə tematik platformaya daxil olan bu proqram islahatların aparılmasına yönəlmiş bir qüvvə kimi mədəniyyətin rolunu artırır, icmalar arasında dözümlülük və sosial vəhdətliyi təşviq edir. Proqram mədəniyyət sahəsindəki operatorların regional səviyyədə öz aralarında və Avropa İttifaqı ilə informasiya və təcrübə mübadiləsi aparmalarına yardım edir. Proqram həm də regional təşəbbüsləri dəstəkləyir ki,
onlar da iqtisadi inkişaf, sosial vəhdətlik, münaqişələrin həlli və mədəniyyətlər arası dialoqun aparılmasına mədəniyyət baxımdan müsbət töhvə edirlər.

Kateqoriyalar

...