əlavə olunub European Union kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
Burada məqsəd Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları (VCT) arasındakı əlaqələri təşviq etmək, nazirlər səviyyəsində keçirilən görüşlərin və çoxtərəfli tematik platformaların işinə yardım edib, onları yoxlamamaqla dövlət qurumları ilə aparılan dialoqu dəstəkləməkdir. VCF eləcə də Şərq Tərəfdaşlığına daxil olan ölkələrdə VCT-lar arasında və onlarla hakimiyyət qurumları arasında dialoqu, şəbəkələşməni və təcrübə mübadiləsini (Aİ-na inteqrasiya sahəsi daxil olmaqla) təşviq edir. Şərq Tərəfdaşlarındakı, Aİ və üçüncü ölkələrin VCT-larından başqa, Avropa Komissiyası, Avropa İqtisadi və Sosial Komitə və beynəlxalq təşkilatların/şəbəkələrin nümayəndələri də Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunda iştirak edirlər.

Kateqoriyalar

...