əlavə olunub European Union kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
Genişlənən əməkdaşlıq
Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə Şərq Tərəfdaşları arasında ciddi olaraq daha böyük siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq təklif edilir ki, bu əməkdaşlıq da Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində əldə olunan nailiyyətlərə əsaslanıb, onların hüdudlarından kənara çıxır. İkitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi və çoxtərəfli mexanizmin əlavə edilməsi yolu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi təklif olunur.

Kateqoriyalar

...