əlavə olunub Economy kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
“axınla aşağı” dempinqi - antidempinq tədbirlərindən yankeçmə metodu

Məhsulun bu və ya digər komponentinin aşağı salınmış qiymətlərlə daxili istehsalçıya satışı praktikasıdır. İstesalçı sonradan bu komponenti emal edərək müəyyən məhsula çevirir və ya onu digər məhsulun tərkibinə daxil edir və bununla da ixrac bazarlarında qiymət üzrə üstünlük qazanır.

Kateqoriyalar

...