əlavə olunub Finance kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
Açıq Bazar üzrə Federal Komitə

ABŞ-da Federal Rezerv Sisteminin pul tədavülünə, kreditləşdirmə həcminə, faiz dərəcəsinə və valyuta
bazarına təsir etmək məqsədilə açıq bazarda qiymətli kağızların alqısı və satqısı sahəsində siyasətinin işlənib hazırlanmasına məsul olan orqanı. Komitəyə Federal Rezerv Sisteminin İdarəetmə Şurasının üzvləri, Nyu-
York Federal Rezerv Bankının prezidenti və digər dörd federal rezerv banklarının prezidentləri daxildir. Komitə üzvləri ayda və ya ay yarımdan bir toplaşır və yuxarıda göstərilən məsələləri müzakirə edərək müvafiq
siyasətlə bağlı qə rarlar qəbul edirlər.

Kateqoriyalar

...