əlavə olunub Medicine kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən

Nasal congestion

is the blockage of the nasal passages usually due to membranes lining the nose becoming swollen from inflamed blood vessels. It is also known as nasal blockage, nasal obstruction, blocked nose, stuffy nose, or plugged nose.

Kateqoriyalar

...