əlavə olunub ICT kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
[dɪ'fɔːlt]
 
1. n.
1) çatışmazlıq, yoxluq, olmamaq, (nəsə)
2) məhkəməyə gəlməmə
3) ödənilməmə
4) avtomatik, avtomatik seçim (komp), standart

Nümunə:
Unless something else is agreed, the default is to meet at the hotel at 7.00 p.m.
The computer will take 0 as the default value, unless you type in something different.
 

2. v.
1) öhdəsinə düşəni yerinə yetirməmək
2) hüq. məhkəmənin çağırışına gəlməmək

Etymology

default (v.)
late 14c., "be lacking, be missing," also "become weak," from default (n.). Related: Defaulted; defaulting.

default (n.)
early 13c., "offense, crime, sin," later (late 13c.) "failure, failure to act," from Old French defaute (12c.) "fault, defect, failure, culpability, lack, privation," from Vulgar Latin *defallita "a deficiency or failure," past participle of *defallere, from Latin de- "away" (see de-) + fallere "to deceive, to cheat; to put wrong, to lead astray, cause to be mistaken; to escape notice of, be concealed from" (see fail (v.)). The financial sense is first recorded 1858; the computing sense is from 1966.

Kateqoriyalar

...