əlavə olunub Finance kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
Ədalətli ticarət

sosial hərəkat - məqsədi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə istehsalçılara yardım, onlar üçün daha əlverişli ticarət şəraiti yaratmaq və fermer təsərrüfatının dayanıqlılığını təmin etməkdir.

Kateqoriyalar

...