əlavə olunub Law kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
hüq. üçüncü tərəf

Under any circumstances I won't divulge this secret to a third party.
Bu sirri heç bir halda üçüncü bir şəxsə yaymayacam.

Kateqoriyalar

...