əlavə olunub Oil-gas kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
overşot (xaricdən boru tutan)

Kateqoriyalar

...