əlavə olunub Oil-gas kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən
fontan armaturası (istehsalın istiqamətləndirilməsi və nəzarətdə saxlanması məqsədilə quyuağzına yığılır)

Kateqoriyalar

...