əlavə olunub Politics kateqoriyasında tərəfindən

1 tərcümə

redaktə olunub tərəfindən

Məkik diplomatiyası

iki ixtilaflı tərəf arasında həllə nail olmaq üçün vasitəçi və ya asanlaşdırıcı rolundakı iii bir tərəfin klassik diplomatiya qaydalarına əməl etmədən həyata keçirdiyi və hər iki tərəfdə də ardıcıl danışıqlarla nəticəyə çatmağa çalışdığı diplomatiya növüdür.

məkik diplomatiyası adətən bir-birini rəsmi olaraq tanımayan, ancaq yenə də müzakirə etmək istəyən tərəflər arasında gerçəkləşdirilir. bu termin abŞ xİn-i henri kissincer'in 1979-cu ildə misir və İsrail arasındakı müzakirələr zamanı qahirə və təl-Əviv'ə etdiyi ardıcıl səfərlərlə yekunlaşdırdığı dövrdə geniş şəkildə işlədilməyə başlamışdır. 60-cı tc xİn-i Əhməd davudoğlu'nun 2008-ci il İsrail-qəzza qarşıdurmalarında oynadığı rol məkik diplomatiyasına misal göstərilə bilər.

Kateqoriyalar

...